top of page
1552052870-min.jpg

AIDI SOLAR POLSKA

 nowoczesne rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych oparte na sztucznej inteligencji

 
Главная: Приветствие
Главная: Отзывы

AIDI SOLAR za pomocą analitycznego oprogramowania, opracowanego przez wybitnych ukraińskich matematyków i specjalistów IT od 2019 sprawdziło już 360 MW instalacji co przyniosło rocznie 5 254 203 kWh oszczędności energii oraz pozwoliło wymienić na nowe 15 429 sztuk uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na UKRAINIE.

Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania naszego oprogramowania w Polsce jako AIDI SOLAR POLSKA przy wykorzystaniu wsparcia finansowego od Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu  „Connect Poland Prize”.

Naszym zdaniem jest to jedno z najlepszych tego typu narzędzi na rynku europejskim. Pozwala na bardzo wysoką trafność wykrycia 8 różnych błędów, po wyeliminowaniu których sprawność instalacji PV wzrasta do wartości nominalnych i pozwala na dodatkowe uzyski mocy

Firma AIDI SOLAR POLSKA oferuje nowoczesną usługę inspekcji, przeglądów termowizyjnych paneli
i instalacji fotowoltaicznej za pomocą dronów, czyli badanie termowizyjne przy zastosowaniu unikalnego oprogramowania, opartego na zaawansowanym algorytmie matematycznym sztucznej inteligencji AI.

Warto podkreślić, że oferowana inspekcja termowizyjna za pomocą dronów jest również elementem zarządzania ryzykiem, wykorzystywanym przez fundusze inwestycyjne, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Z drugiej strony, może być również przydatny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznej do zgłaszania reklamacji modułów czy innych elementów

IMG_9825.GIF
Avi43D_6200e6d8e67d3cac148d74adab88ffaf_00-00-00_00-00-15_1.gif

Panele fotowoltaiczne, choć są praktycznie bezobsługowe, wymagają okresowego przeglądu  - raz w roku w celu wyeliminowania usterek oraz wad. 

Wady modułów, jeśli nie zostaną wykryte, mogą spowodować utratę przychodów nawet do 20 %
- dlatego tak ważna jest regularna kontrola stanu instalacji fotowoltaicznej.

Diagnostyka „samouczącym się”, opartym o AI oprogramowaniem analitycznym - to jedyny skuteczny sposób na systematyczny i precyzyjny przegląd, monitoring, niezbędny do utrzymania modułów oraz instalacji w najwyższej sprawności przez wiele lat.

Inspekcja termowizyjna paneli fotowoltaicznych za pomocą dronów jest efektywniejsza niż tradycyjne badanie termowizyjne z ziemi, w przeciwieństwie do zwykłego przeglądu, gdy inżynierowie przez kilka dni analizują obrazy termowizyjne, inspekcja za pomocą dronu odbywa się podczas jednego przelotu, przy wykorzystaniu oprogramowania analitycznego  umożliwiając niemal natychmiastową, wysoce-precyzyjną diagnostykę algorytmiczną, oszczędzając przy tym koszty. Skraca się nie tylko czas z kilku godzin do kilkudziesięciu minut ale wszystko jest w pełni zautomatyzowane. Po usunięciu usterek, sprawność i uzysk energii powrócą do wartości nominalnych i przyczynią się do wzrostu przychodów
i szybszego zwrotu z inwestycji .

W związku ze stale rosnącą liczbą instalacji PV w Polsc, niezwykle ważne jest prawidłowe
i profesjonalne podejście do kwestii ich przeglądów

Avi43D_9eb8da60b29dc58493d72945cb07c3ca_00-00-00_00-00-21_1.gif
Главная: Услуги

RAPORTY Z INSPEKCJI TERMOWIZYJNEJ DRONEM

W naszym raporcie każda usterka jest zidentyfikowana do rzędu, modułu i ma przypisaną historię wykrycia a zindywidualizowany raport, tworzony na potrzeby sprawnego zarzadzania instalacją, przyśpiesza diagnostykę i umożliwia precyzyjne przeprowadzenie serwisu zmniejszającego straty, związane z nieprawidłowym działaniem instalacji, utraconą produkcją, a co za tym idzie przychodami.

Raport zawiera najczęściej wykrywane defekty w ośmiu kategoriach na poziomie:

  • diody – dotyczy wykrywania awarii samych diod;

  • string - do lokalizacji łańcucha niesprawnych modułów, a także uszkodzenia bezpieczników;

  • hotspotów –  detekcja gorących punktów o podwyższonej rezystancji w których dochodzi do wytwarzania  się zbyt wysokich  temperatur, co może prowadzić do wypalania się dziur w tylnej warstwie folii, w konsekwencji nawet do pożaru. Przyczyną powstawania hotspotów są często mikropęknięcia i częściowe zacienienie;

  • rewers polaryzacji – odnajdywanie prądów wstecznych, takich gdy prąd przepływa w kierunku od sprawnych łańcuchów do uszkodzonego, zamiast płynąć do przekształtnika PV i dostarczać moc do sieci zasilającej AC;

  • PID –  lokalizowanie degradacji indukowanym napięciem, tj. strat powstałych w generowanej przez instalację fotowoltaiczną mocy w wyniku różnicy potencjałów pomiędzy półprzewodnikami zawartymi w ogniwach a aluminiową, uziemioną ramą modułów
    o zerowym napięciu;                         

  • zabrudzenie – wykrywanie zabrudzeń, takich jak: błoto, kurz, pył, ptasie odchody będących przyczyną zacienień;

  • zacienienie – lokalizacja stałych lub okresowych miejsc zacienień i hotspotów, powodujących spadek uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej;

  • roślinność – określanie największego potencjału energii słonecznej w pracy paneli uwzględniając  wpływ roślin (w tym igliwia i liści);

Wszystkie zebrane  i przetworzone informacje natychmiast wyświetlane są w interfejsie raportu, również jako mapa termowizyjna, aby z łatwością można było kompleksowo przejrzeć i odczytać wszystkie kluczowe parametry stanu monitorowanej instalacji. Analiza zebranych danych z raportu wpływa w znacznym stopniu na sprawne działanie całej instalacji i bezpośrednio na poziom osiąganych przychodów z inwestycji.

Два инженера
PV report.jpg
photo_2022-06-11_20-03-07.jpg

Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia ukazujące najczęstsze usterki modułów i elementów instalacji fotowoltaicznych

 
diodes.png
string.png
revercy pol.png
hotspot.png

Przegrzanie diod by-pass

Zerwanie połączeń w ciągu, awaria bezpiecznika

Odwrotna polaryzacja - znajdowanie prądów wstecznych

Hotspoty - wykrywanie hotspotów o podwyższonej odporności 

Главная: Отзывы

AIDI Solar — stworzony z myślą o wydajności.

360 MW

Sprawdzono 360 MW

> 1 000 000

przeanalizowano ponad 1 000 000 paneli

8%

5-8% — przyrostowa wydajność klientów

€1'900'000

przyrostowe przychody klientów

Главная: Клиенты
солнечные панели

Napisz do nas

Dziękuję!

WRITE to us
bottom of page